Konsert og fest lørdag 28.oktober

Tanker og toner gjennom 150 år – fra bygdene i østre Elverum
Konsert lørdag 28.oktober 2023
Bygdene i Elverum er kjent for et rikt musikkmiljø, med både enkeltspellemenn,
ensembler og lokal sangtradisjon. Elverum spellemannslag med venner
inviterer til ei musikalsk reise i anledning 150-årsjubileet.

Posted by: ulfbjoe on