Kurshelg på Jomfruland

Fra 22.-24. april var det kurs med Ånon Egeland og Kevin Henderson. Det ble lært bort låter fra nærområdet og fra Shetland. Det var tilrettelagt for flere instrumenter. Et meget vellykket arrangement som Herman Gautefall har gått i bresjen for. Vi håper på gjentagelse. Springaren etter Anders Schulze fra Kragerø er en variant av en polsdans som Martinus Amundsen fra Sørskogbygda hadde på sitt repertoar.

Jomfruland er også en egen nasjonalpark. Øya er dannet av løsmasser som er skjøvet opp av isen etter siste istid.


Folketonemesse i Våler

Trivelig søndag med barnedåp, musikk og dans. Musikken var etter lokale kilder som Gustav Kåterud og Adolf Haldammen.

Vi starter opp med to bruremarsjer. «Ola på Berget» og en marsj etter Gustav Kåterud